Karen Glistrup
 

 

Snak om det... med hele familien

Når forældre har psykiske sygdomme, er hele familien berørt – også børnene.

Der lever en kollektiv forestilling blandt mange af os om, at børn ikke skal involveres i det smertefulde. ”De skal ikke have unødige bekymringer”, begrundes det med.
Men der er tale om en ’vrangforestilling’. Alle erfaringer peger på, at det bedste for barnet og for deres relation til forældrene er åbenhed. For børn oplever, sanser og søger at finde mening i det, de fornemmer. Når de overlades til selv at finde mening i det, de sanser og oplever, lander de desværre på, at: ”Det har nok noget med mig at gøre”

Formål:

Kurset skal give øget indsigt i familiedynamikken og børn og voksnes mestringsstrategier når psykisk sygdom er et vilkår.
Kurset skal introducere nye tilgange til gode samtaler med børn og forældre om det fælles livsvilkår, som er den voksnes psykiske sygdom.
Kurset skal give inspiration og øge deltagernes oplevelse af kompetence i disse samtaler.

Udbytte:

Der vil blive god plads til udforskning af spørgsmål som f.eks:

Formen:

Kurset varighed er 2 dage + en opfølgningsdag.
En blanding af oplæg, dialog i plenum og små grupper, øvelser, træning og lege.
Nogle af deltagernes konkrete problemstillinger kan danne grundlag for cases, som vi  arbejder med.

Målgruppe:

Familierådgivere og -behandlere, psykoterapeuter, psykologer, læger og andre, som ønsker at udvikle sine kompetencer i relaionsarbejdet med børn og forældre i målgruppen.

 

 

 

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email