Karen Glistrup
 

Sidst opdateret januar 2015
Se senere aktiviteter under fanen: Kalender

Jeg har undervist og trænet medarbejdere i forskelligt regi

Konsulentopgaver, foredrag og kurser for:
Aarhus Amt, Psykiatrien 
Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, CSU, Center for Socialfaglig Udvikling
Arhus Kommune, Konsulentgruppen af specialpædagoger, B&U
Aarhus Kommune, Specialrådgivningen
Aarhus, Gallo-Huset 
Aarhus Amt, praktiserende læger og klinikassistenter 
Aarhus Amt, Rådgivningscenter for Børn og Unge
Assens Kommune Børn og Familie
ATT Afdeling for Traume og Torturoverlevere, Region Syddanmark
Bedre Psykiatri, Slagelse, Skanderborg, Horsens
Bedre Psykiatri Ungdom, Odense
Bornholm, Regionskommunen
Brønshøj Børne- og Familieteam
 
Center for Familiepleje i København
Center for Hjerneskade
COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Center for Undervisningsmidler, Bornholm
Confex
Dansk Socialrådgiverforening
Den Kommunale Højskole i Grenå
Den Sociale Højskole, København 
Depressionssymposium for prakt. læger, København. 
DFTI, Dansk Familieterapeutisk Institut
Distriktspsykiatriske sygeplejerskers Jysk/fynske Konference
Esbjerg Kommune, Børn og Unge
Faggruppen af socialrådgivere ansat i psykiatrien
Folkeuniversitetet i Århus
Folkeuniversitetet i Odense
Folkeuniversitetet i Faaborg
Folkeuniversitetet i Kolding
Fredericia Kommune, Familieplejen
Fyn, Netværk for Netværk 
Fyns Amt, Socialrådgivere i psykiatrien 
FÆRØERNE, Thorshavn, tværfaglig gruppe
Gjern Kommune, børn og unge + socialpsykiatri
Hald Ege, døgninstitution for børn 
Hans Reitzels Forlag
Haslev Kommune, familiecentre
Holbæk Kommune, socialpsykiatrien
Homestart, Aarhus
Horsens Kommune, Familieplejen
Hovedstadsområdet, COK
Hvidovre Hospital, Psykiatrisk afdeling
Hørning Kommune, psykiatri og kommunale medarbejdere
Høje-Taastrup Kommune, AKT-medarbejdere
Skanderborg, Projekt Højvangen
Ikast Kommune, familiehuset
Ilumia, Sorgpilotuddannelsen
KemplerInstituttet 
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune, Projekt Helhedsorienteret indsats
Kolding Børnehaver
Kræftrådgivningen, børnegruppeledere, Vejle
København, prakt. læger og klinikassistenter 
Københavns Kommune, Center for Misbrug. Pårørende.
Landskonference i Fredericia for pædagoger og lærere
Landskonference i Roskilde for pædagoger og lærer
Landsmøde for sygeplejersker i hospice og palliative teams
Livstræet, Forening for depressionsramte børnefamilier
Lyngby – Tårbæk Kommune, børn og unge
Netværk for Sundhedsplejersker i Region Syddanmark
Norddjurs Kommune, familiebehandlere
Nordisk konferenceforum,
NORGE, Aker: Lillestrømsklinikken
NORGE, Bergen: Kommunale ledere, tværfaglig team, psykiatriske medarbejdere, 
NORGE, Kristiansand: psykiatri- og socialmedarbejdere i Vest-Agder Fylke
NORGE, Pedagogisk Forum, Oslo
NORGE, Skien Kommune
NORGE, Skizofrenidagene i Stavanger 
NORGE, Stavanger, Rogelandsnettverket
NORGE, Voksne for Barn Konferencer i: Førde og Ålesund, Moss og Trondheim
Nordisk Velfærdscenter, Døvstumme
Nykøbing Falster, Tværfaglig gruppe
Nykøbing Falster, famiilieplejen
Odense, CVU
Odense, Den Sociale Højskole 
Odense, Distriktspsykiatrien 
PLO, Lægedage i Bella Centret
Psykiatrien i Middelfart og Svendborg
Psykiatrien i Vestsjællands Amt, Glostrup, Hillerød, 
Psykiatrien i Århus Amt, Uddannelsesafdelingen 
Psykiatrifonden
PsykInfo, Region Midt, Århus og Horsens
Psykologisk Rådgivning
, SIND, København.
Pædagogisk Forum, dagplejepædagogers landskonfernce
RCT København
Region Midt, Rusmiddelcenter Viborg, Skive og Thisted 
Risskov, praktiserende læger og klinikassistenter 
Roskilde Amtssygehus, Uddannelsesafdelingen
Rudkjøbing, SFO
Semiarer.dk
Silkeborg Slevhjælpsgrupper
SIND's Pårørenderådgivning, Århus, Skanderborg
Skanderborg Kommune, AKT-lærere
Skive / Nykøbing / Thisted, distriktsrådet for socialpsykiatri
Socialministeriets SIKON- konferencer vedr. Børn i Krisesituatione
Socialrådgiverforeningen, Landskonference.
Socialrådgivere ansat på sygehusene
Socialt Udviklingscenter, SUS, Landskonferencer
Solrød Kommune
Sorø Kommune, dagbehandlingen
Spreki, Færøerme
Stjær Skole
Storstrøms Amt, distriktspsykiatrien 
Storstrøms Amt, Social- og Psykiatriforvaltningen i
Storstrøms Amt, Uddannelses- udviklings- og forskningsenheden, 
Svendborg, Psykiatrisk Afdeling 
Svendborg, Familieplejen
SVERIGE, ALMA – Udviklingsgruppe ml. Voksen- og børepsykiatri og socialtjeneste.
Sønderjyllands Amt, CVU
Syddjurs Familieplejen
SYNerGAIA Rehabilitering af traumatiserede flygtninge
Tønder, praktiserende læger og klinikassistenter 
Valby, Josephine Schneiders Børnehjem
Vejle Amt, psykiatri, og kommunale medarbejdere
Vejle Amt, støtte-kontaktpersoner
Vejle Kommune
Vestsjællands Amt, Rådgivningscenter for Børn og Unge
Vestsjællands Amt, støtte-kontaktpersoner
Viborg Amt, Dansk Sygeplejeråd
Vojens kommune, praktiserende læger
Voerladegaard Skole
Ældresagen, Horsens

Efteruddannelse af nøglepersoner vedr. sindslidende og deres børn:
Psykiatrien i Aarhus Amt, Silkeborg, Randers og Djursland 
Psykiatrien i Viborg Amt
Psykiatrien i Ribe Amt
Psykiatrisk afdeling, Hvidovre Hospital
Psykiatrien, Vestsjællands Amt
Bornholms Regionskommune
Vejle Kommune


Hvem blir mon ikke meget glad, når det lykkes at inspirere ?

syngepige.png

Feed back fra deltagere på kurset: Hvad børn ikke ved... har de ondt af
Line Desler Kuhre, socialrådgiver
Ruth Juul, master i konfliktmægling, MMCR
Hanne Schwebs, socialrådgiver
Ida Bruun Rovsing, sygeplejerske
Pia Nielsen, familie- og psykoterapeut
Camilla Søberg Klint, socialrådgiver
Rikke Dueholm Just, Sosu-assistent
Henriette Bennike, pædagog og livspilot
Sanne Rasmussen, sygeplejerske
Pernille Thesbjerg, specialpædagogisk vejleder PPR
Helle Buch Nielsen, sygeplejerske


 
What do you want to do ?
New mail


Respons fra kursusdeltager v. Seminarer.dk:  Sygeplejerske/ udviklingskonsulent Anne Nielsen, Halsnæs Alkoholambulatorium


Respons fra psykolog og familieterapeut, Britt Lyneborg Lassen, Solrød Kommune

 
Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email