Karen Glistrup
 

Dette kursus er pt. sat på standby.
Jeg henviser i stedet til det online kursus HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af. Kurset har samme indhold + lidt mere. Læs om det herHvad børn ikke ved... har de ondt af

Et kursus i at snakke om det svære – også med børnene


Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i.

Børn er også pårørende, og de sanser også det, som vi helst ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder. Tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel i sådanne situationer ofte mistolket som noget, der er galt med barnet.

At ’skåne’ børnene med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Vi kan derfor savne både sprog og mod til at snakke med børnene, om de følsomme emner.

Kurset kan give dig indsigt i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv, og kompetencer, så du får mod på at hjælpe forældre i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.

Hvordan?
Erfaring viser, at den udspørgende dialog ikke er hensigtsmæssig i mødet med børn, som føler sig usikre og forkerte. Mange voksne mennesker bærer på en eksistentiel eller psykisk smerte, som har sin rod i barndomslængsler. Nogen skulle have sagt noget, så man havde følt sig set og anerkendt som menneske, og fritaget for skyld og skam.

I deltagernes konkrete cases og personlige erfaringer søger vi svar på, hvad børn kan længes efter at høre, og hvordan vi kan bane vej for, at barnet får udtrykt sig.
Du vil få inspiration til, hvordan samtalen, som ikke bygges op af spørgsmål, kan gribes an.
I små grupper får du mulighed for at eksperimentere med dine egne ord, og erfare, hvordan nærvær og autencitet skaber god og ligeværdig kontakt, og gør samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet.

Øvelser med særlig opmærksomhed på øjeblikket og kroppens sansning, vil øge din fornemmelse for barnets perspektiv. Du vil kunne opleve, hvordan en smerte kan lette gennem empatisk spejling og meningsgivende information.

Med fokus på barnets perspektiv og på hvordan vi bruger os selv i samtalen, vil vi fordybe os i forældresamtalen, samtalen med hele familien og samtalen med børnene alene.

Underviser:
Karen Glistrup, socialrådgiver, familie- og psykoterapeut mpf og forfatter
Mangeårig erfaring med familiesamtaler og -terapi, supervision, undervisning og foredrag.
Er gæstelærer på Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. Har undervist en del i Norge, og i de sidste fire år afholdt en række seminarer og foredrag i Østrig.

Co-underviser:
Marianne Schütt, socialpædagog, spædbarns- og psykoterapeut mpf
Omfattende behandlingserfaring, som spænder fra arbejdet med udsatte børn og deres familier til gruppeterapi med personlighedsforstyrrede fanger og misbrugsbehandling. Nuværende ansættelse som behandlingskoordinator i Familiehuset i Haderslev Kommune.

For hvem?
Kurset er for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge, sårbare voksne og familier. Vi vil tilstræbe at sammensætte et hold med mange faggrupper

Forudsætninger:
Relevant faglig baggrund, et åbent hjerte og interesse for dit eget indre barn.
Vi forventer, at du er fortrolig med indholdet i bøgerne Hvad børn ikke ved... har de ondt af (3. udgave 2013) og Snak om det... med alle børn (2. udgave 2013). Læs dem derfor på forhånd! 

Hvornår?
Kurset er på 5 hele dage fordelt på to moduler á 3 og 2 dages varighed

Hvor?
Kurset finder sted på Knudhule Badehotel, 8680 Ry. www.knudhule.dk

Pris:
8.900,- kr. + moms. Prisen inkluderer undervisning samt morgenbuffet, frokostbuffet, kaffe, the, frugt og kage.
Overnatning incl. aftensmåltid (750,-/nat) aftales direkte med Knudhule: info@knudhule.dk/86 89 14 07    OBS! Der er begrænset antal værelser. 

Tilmelding:
Send en mail til kursus@snak-om-det.dk   Notér i emnefelt: Kursus i Ry
Oplys: Navn, adresse, tlf., mailadresse, uddannelse samt en kort beskrivelse af din motivation for at deltage i kurset (max ¼ side). Hvis din arbejdsplads skal betale, oplys da også EAN nummer.    

Betaling:
Når du får besked, om du er optaget, får du tilsendt faktura.
Du har 14 dage til at fortryde. Herefter er din tilmelding bindende.

 

Kommende kurser: 
Tilmeld dig nyhedsbrev og få besked.
Kurser udmeldes også på Facebook: SNAKOMDET

Print kursusbeskrivelsen

IMG_6845-kopi.jpg

 

IMG_6786.JPG

velse_pa_gulv.jpg

IMG_7484-kopi.JPG


Jesper_Juul.jpg

Jesper Juul: ”... Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.”

 Far_mor..._og_brn_forside.png

Litteratur:
Hvad børn ikke ved... har de ondt af, Karen Glistrup og Hans Reitzels Forlag, 2014

Snak om det... med alle børn, Karen Glistrup, 2013

Indeni mig... og i de andre – en bog om børn og følelser, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2015

Far, mor... og børn - en bog om liv i familien, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2018

Her er jeg – hvem er du?  Jesper Juul og Akademisk forlag 1998

Førerulve – det livsvigtige lederskab, Jesper Juul og Akademisk forlag 2018

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email