Karen Glistrup
 

Hvad børn ikke ved... har de ondt af
et kursus i at snakke om det svære - også med børn

Tid og sted: Knudhule Badehotel i Ry, d. 29.-31.8. og d. 29.-30.10. 2018 

Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i.

Børn er også pårørende, og de sanser desværre også det, som vi helst ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom, et misbrug eller andre belastende livsomstændigheder. Tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel i sådanne situationer ofte mistolket som noget, der er galt med barnet.

At ’skåne’ børnene med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Vi kan derfor savne både sprog og mod til at snakke med børnene, om de følsomme emner.

Kurset kan give dig indsigt i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv, og kompetencer, så du får mod på at hjælpe forældre i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.

Hvordan?
Erfaring viser, at den udspørgende dialog ikke er hensigtsmæssig i mødet med børn, som føler sig usikre og forkerte. Mange voksne mennesker bærer på en eksistentiel eller psykisk smerte, som har sin rod i barndomslængsler. Nogen skulle have sagt noget, så man havde følt sig set og anerkendt som menneske, og fritaget for skyld og skam.

I deltagernes konkrete cases og personlige erfaringer søger vi svar på, hvad børn kan længes efter at høre, og du vil få inspiration til, hvordan samtalen, som ikke bygges op af spørgsmål, kan gribes an. 

I små grupper får du mulighed for at eksperimentere med dine egne ord, og erfare, hvordan nærvær og autencitet skaber god og ligeværdig kontakt, og gør samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet.

Øvelser med særlig opmærksomhed på øjeblikket og kroppens sansning, vil øge din fornemmelse for barnets perspektiv. Du vil kunne opleve, hvordan en smerte kan lette gennem empatisk spejling og meningsgivende information. 

Underviser:
Karen Glistrup, forfatter, socialrådgiver, familie- og psykoterapeut mpf
Mangeårig erfaring med familiesamtaler og -terapi, supervision, kurser og foredrag.
Underviser pt. som gæstelærer på Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. Har undervist en del i Norge, og i de sidste fire år afholdt en række seminarer og foredrag i Østrig.

For hvem?
Kurset er for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge, sårbare voksne og familier.

Forudsætninger:
Relevant faglig baggrund, et åbent hjerte og interesse for dit eget indre barn.
Dit udbytte af kurset bliver størst, hvis du kender bøgerne "Hvad børn ikke ved... har de ondt af", ”Snak om det... med alle børn” og ”Her er jeg - hvem er du?”. Læs dem derfor på forhånd.   

Hvornår?
Kurset er på 5 hele dage fordelt på to moduler á 3 og 2 dages varighed
1. modul er d. 29.-31. august 2018
2. modul er d. 29.-30. oktober 2018
Alle dage fra kl. 9 – 17. Pause kl. 12-13, individuelt eller gruppearbejde kl. 13 – 14.

Hvor?
Kurset finder sted på Knudhule Badehotel, 8680 Ry. www.knudhule.dk

Pris:
7.976,- kr. + moms. I alt inkl. moms 9.970,- kr.
Prisen inkluderer undervisning og forplejning under kurset. Overnatning incl. aftensmåltid (750,-/nat) aftales direkte med Knudhule:
info@knudhule.dk/86 89 14 07. OBS! Der er begrænset antal værelser.

Tilmelding:
Send en mail til kg@familiesamtaler.dk. Skriv i emnefelt: Kursus i Ry
Oplys: Navn, adresse, tlf., mailadresse, uddannelse, evt. arbejdsplads og EAN nummer, samt en kort beskrivelse af din motivation for at deltage i kurset (max ¼ - ½ side).
Senest d. 1. august.

Betaling:
Kort efter at din mail er modtaget, vil du få besked, om du er optaget, og du får tilsendt faktura.
Du har 14 dage til at fortryde. Herefter er din tilmelding bindende.

Litteratur:
"Hvad børn ikke ved... har de ondt af", Karen Glistrup og Hans Reitzels Forlag, 2014
"Snak om det... med alle børn", Karen Glistrup, 2013
”Indeni mig... og i de andre – en bog om børn og følelser”, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2015
”Far, mor ... og børn - en bog om liv i familien”, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2018
”Her er jeg – hvem er du?”, Jesper Juul og Akademisk forlag 1998
”Førerulve – det livsvigtige lederskab”, Jesper Juul og Akademisk forlag 2018

Artikler:
”Klientens børn... er de også mit ansvar?” Karen Glistrup, Tidsskrift for Psykoterapi 2015
”Snak med børn om det svære”, Jesper Juul, Sundhedsplejersken 2017

 

   

undervisning_Knudhule.jpeg

Hvad_brn_forside.jpeg


Jesper_Juul.jpg

Jesper Juul: ”... Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.”

 Far_mor..._og_brn_forside.png

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email