Karen Glistrup
 

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Et kursus i at snakke om det svære – også med børnene

Tid og sted: Knudhule Badehotel i Ry, d. 18.-20. marts og d. 27.-28. maj 2019

Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i.

Børn er også pårørende, og de sanser også det, som vi helst ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder. Tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel i sådanne situationer ofte mistolket som noget, der er galt med barnet.

At ’skåne’ børnene med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur. Vi kan derfor savne både sprog og mod til at snakke med børnene, om de følsomme emner.

Kurset kan give dig indsigt i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv, og kompetencer, så du får mod på at hjælpe forældre i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.

Hvordan?
Erfaring viser, at den udspørgende dialog ikke er hensigtsmæssig i mødet med børn, som føler sig usikre og forkerte. Mange voksne mennesker bærer på en eksistentiel eller psykisk smerte, som har sin rod i barndomslængsler. Nogen skulle have sagt noget, så man havde følt sig set og anerkendt som menneske, og fritaget for skyld og skam.

I deltagernes konkrete cases og personlige erfaringer søger vi svar på, hvad børn kan længes efter at høre, og du vil få inspiration til, hvordan samtalen, som ikke bygges op af spørgsmål, kan gribes an. 

I små grupper får du mulighed for at eksperimentere med dine egne ord, og erfare, hvordan nærvær og autencitet skaber god og ligeværdig kontakt, og gør samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet.

Øvelser med særlig opmærksomhed på øjeblikket og kroppens sansning, vil øge din fornemmelse for barnets perspektiv. Du vil kunne opleve, hvordan en smerte kan lette gennem empatisk spejling og meningsgivende information.

Med fokus på barnets perspektiv og på hvordan vi bruger os selv i samtalen, vil vi fordybe os i forældresamtalen, samtalen med hele familien og samtalen med børnene alene.

Underviser:
Karen Glistrup, socialrådgiver, familie- og psykoterapeut mpf og forfatter
Mangeårig erfaring med familiesamtaler og -terapi, supervision, undervisning og foredrag.
Underviser pt. som gæstelærer på Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. Har undervist en del i Norge, og i de sidste fire år afholdt en række seminarer og foredrag i Østrig.

Co-underviser:
Marianne Schütt, socialpædagog, spædbarns- og psykoterapeut mpf
Omfattende behandlingserfaring, som spænder fra arbejdet med udsatte børn og deres familier til gruppeterapi med personlighedsforstyrrede fanger og misbrugsbehandling. Nuværende ansættelse som behandlingskoordinator i Familiehuset i Haderslev Kommune.

For hvem?
Kurset er for alle faggrupper, der arbejder med børn og unge, sårbare voksne og familier. Vi vil tilstræbe at sammensætte et hold med mange faggrupper

Forudsætninger:
Relevant faglig baggrund, et åbent hjerte og interesse for dit eget indre barn.
Kurset tager afsæt i, at du er fortrolig med indholdet i bøgerne Hvad børn ikke ved... har de ondt af og Snak om det... med alle børn. Læs dem derfor på forhånd! 

Hvornår?
Kurset er på 5 hele dage fordelt på to moduler á 3 og 2 dages varighed
1. modul er d. 18. - 20. marts 2019
2. modul er d. 27. - 28. maj 2019

Hvor?
Kurset finder sted på Knudhule Badehotel, 8680 Ry. www.knudhule.dk

Pris:
8.900,- kr. + moms. Prisen inkluderer undervisning samt morgenbuffet, frokostbuffet, kaffe, the, frugt og kage.
Overnatning incl. aftensmåltid (750,-/nat) aftales direkte med Knudhule: info@knudhule.dk/86 89 14 07    OBS! Der er begrænset antal værelser. 

Tilmelding:
Senest d. 10. februar 2019
Send en mail til kursus@snak-om-det.dk   Notér i emnefelt: Kursus i Ry
Oplys: Navn, adresse, tlf., mailadresse, uddannelse samt en kort beskrivelse af din motivation for at deltage i kurset (max ¼). Hvis din arbejdsplads skal betale, oplys da også EAN nummer.    

Betaling:
Senest ved tilmeldingsfristens udløb d. 10. februar, vil du få besked, om du er optaget, og du får tilsendt faktura. Du har 14 dage til at fortryde. Herefter er din tilmelding bindende.

Litteratur:
Hvad børn ikke ved... har de ondt af, Karen Glistrup og Hans Reitzels Forlag, 2014
Snak om det... med alle børn, Karen Glistrup, 2013
Indeni mig... og i de andre – en bog om børn og følelser, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2015
Far, mor... og børn - en bog om liv i familien, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2018
Her er jeg – hvem er du?  Jesper Juul og Akademisk forlag 1998
Førerulve – det livsvigtige lederskab, Jesper Juul og Akademisk forlag 2018
Find flere bøger og artikler på www.familiesamtaler.dk 

Jesper Juul:... Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.” 

undervisning_Knudhule.jpeg

Hvad_brn_forside.jpeg


Jesper_Juul.jpg

Jesper Juul: ”... Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.”

 Far_mor..._og_brn_forside.png

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email