Karen Glistrup
 

Persondatapolitik


Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger:

Karen Glistrup
CVR nr. 28064209
Skovstien 4, 8680 Ry
Tlf. 23461958
kg@familiesamtaler.dk 
www.karenglistrup.dk / www.familiesamtaler.dk

 

Personlige data som behandles i virksomheden:


Dine persondata bruges i forbindelse med at du:


Jeg har kun personoplysninger modtaget fra dig selv, og opbevarer dem i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som jeg måtte have.


Din mailadresse benyttes endvidere, såfremt jeg har modtaget din tilladelse, til at sende dig oplysninger om kurser, foredrag, bøger eller opdatering om det faglige område, som jeg dækker. 

Ingen information bruges til markedsføring.


 

Om personfølsomme oplysninger: 

Hvis du har sendt mail med personfølsomme oplysninger, kan du være tryg, idet min computer er aflåst, så dine oplysninger ikke kan komme andre i hænde. 100 procent sikkerhed kan dog ikke garanteres, idet der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Journalnotater ligger alene i papirform, og de opbevares forsvarligt, så de ikke kan komme andre i hænde. Jeg opbevarer data i max 5 år, og makulerer løbende eller når du måtte ønske det.

Jeg vil aldrig videregive oplysninger om dig uden dit forudgående samtykke.


Dine rettigheder over dine data

Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Du kan til enhver tid anmode om, at få slettet dine personlige oplysninger.Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på min computer, der opbevares forsvarligt, så ingen kan skaffe sig adgang. Jeg kan ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i min behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden. Ændringer træder i kraft straks.

 

Læs mere: Databehandling.pdf

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email