Karen Glistrup
 
 

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1985, og har videreuddannet mig til familieterapeut, supervisor og Imago parterapeut.

De første 10 år som socialrådgiver arbejdede jeg i mindre kommuner, primært med rådgivning, støtte og behandling til familier med børn og unge. 

Under min senere ansættelse på Psykiatrisk afdeling i Silkeborg fik jeg i 1998 mulighed for at beskrive og iværksætte et forsøg med familiesamtaler til patienterne og deres børn.
Som en del af projektet kortlagde jeg i løbet af et år omfanget af henviste patienter med børn under 18 år. Desuden udviklede jeg en model for familiesamtaler, der kunne tilbydes i tilknytning til patienternes behandling enten under indlæggelse eller i ambulant behandling.
Sigtet med disse familiesamtaler var at skabe et ganske 'smalt' tilbud, som skulle hjælpe forældrene med at få snakket med deres børn om den psykiske sygdom. 
Samtidig skulle familiesamtalerne sikre, at vi fik kontakt med flest mulige af patienternes børn. Også de børn, som ikke havde signaler. Indsatsen skulle kunne implementeres med få ressourser og skulle dog opleves som en hjælp af både patienter og børn.
Tilbuddet fik form af en indledende samtale med forældrene og herefter en eller to samtaler, hvor børnene deltog, og hvor jeg (evt. sammen med en kontaktperson) hjalp forældrene med at få snakket med børnene om, hvad der dog var galt med deres mor eller far.
Samtalerne gav mening for forældre og børn, og de ansatte i psykiatrien fik øjnene op for betydningen af relationen mellem patienterne og deres børn. Læs rapporten: Projekt:"Kontakt med børn af psykiatriske patienter". 
Idag findes der tilbud om familiesamtaler i psykiatrien i de fleste danske regioner. 

Social- og Sundhedsministeriet støttede i 2001 mit arbejde med bogen: ”Hvad børn ikke ved … har de ondt af - FAMILIESAMTALER OM PSYKISKE LIDELSER”, som i 2014 udkom i 3. reviderede udgave, som .

I 2003 fik jeg under Aarhus Kommune ansvar for at etablere samtalegrupper for børn og unge med sindslidende forældre i kommunens fire lokalpsykiatrier. Grupperne ledes fortsat af en tværfagligt sammensat gruppe af meget erfarne psykiatriske behandlere. Sideløbende udviklede jeg et samarbejde med de praktiserende læger og psykiatere, som gik ud på at disse kunne henvise patienter med børn til en familiesamtale. Det er netop muligt at få skabt kontakt med børnene i de berørte familier via lægens indgående kendskab og tillidsforhold til den syge forælder. 'Patientens børn er også lægens ansvar, når barnets forældre er i behandling!'

Siden 2004 har jeg været selvstændig med udgangspunkt i min klinik i Ry, hvor jeg har samtaler med børn, unge, voksne, par og familier samt supervision og faglig inspiration til professionelle. Jeg holder foredrag, temadage og kurser for professionelle, der ønsker at træne og forfine kunsten at kunne skabe en god samtale med børn og forældre.
For 15 år siden var jeg skrækslagen ved at skulle udtrykke mig i større grupper. Men nød lærer stum kvinde at tale, så idag har jeg stor glæde og får stor inspiration ved at formidle i både små og større forsamlinger.

Jeg tilegner mig fortløbende ny viden gennem faglige netværk, litteratur, supervision og kurser.
Således oplever jeg livet som een lang videregående uddannelse :)

Jeg er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Psykoterapeutforening og Dansk Forfatterforening.

Curriculum vitae / CV 

 
Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email