Karen Glistrup
 
 

Min faglige baggrund

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1985, og har videreuddannet mig til familieterapeut, supervisor og Imago parterapeut.

De første 10 år som socialrådgiver arbejdede jeg i mindre kommuner, primært med rådgivning, støtte og behandling til familier med børn og unge. 

Under min senere ansættelse på Psykiatrisk afdeling i Silkeborg fik jeg i 1998 mulighed for at beskrive og iværksætte et forsøg med familiesamtaler til patienterne og deres børn.
Jeg udviklede en model for familiesamtaler, der kunne tilbydes i tilknytning til patienternes behandling.
Sigtet var at skabe et ganske 'smalt' tilbud, som skulle sikre opmærksomhed på børnene som pårørende, og hjælpe forældrene med at få snakket med deres børn om den psykiske sygdom. 

Tilbuddet kom til at bestå af en indledende samtale med forældrene, efterfulgt af en eller to samtaler, hvor børnene deltog. Samtalerne gav mening for forældre og børn, og de ansatte i psykiatrien fik øjnene op for betydningen af relationen mellem patienterne og deres børn.
Læs rapporten: Projekt:"Kontakt med børn af psykiatriske patienter". 
Idag findes der tilbud om familiesamtaler i psykiatrien i de fleste danske regioner. 

Social- og Sundhedsministeriet støttede i 2001 mit arbejde med bogen: ”Hvad børn ikke ved … har de ondt af", som i 2014 udkom i 3. reviderede udgave.

I 2003 fik jeg under Aarhus Kommune ansvar for at etablere samtalegrupper for børn og unge med sindslidende forældre i kommunens fire lokalpsykiatrier. Grupperne ledes fortsat af en tværfagligt sammensat gruppe af erfarne psykiatriske behandlere.
Sideløbende udviklede jeg et samarbejde med de praktiserende læger og psykiatere, som gik ud på at disse kunne henvise patienter med børn til en familiesamtale. Via lægens indgående kendskab og tillidsforhold til den syge forælder var det netop muligt at få skabt kontakt med børnene i de berørte familier: 'Patientens børn er også lægens ansvar, når barnets forældre er i behandling!'

Siden 2004 har jeg været selvstændig med klinik i Ry, hvor jeg har samtaler med børn, unge, voksne, par og familier samt supervision og faglig inspiration til professionelle.
Jeg holder foredrag, temadage og kurser for professionelle, der ønsker at træne og forfine kunsten at kunne skabe en god samtale med børn og forældre.
Som ung var jeg skrækslagen ved at skulle udtrykke mig i større grupper. Men nød lærer stum kvinde at tale, så idag har jeg stor glæde og får stor inspiration ved at formidle i både små og større forsamlinger.

Jeg tilegner mig fortløbende ny viden gennem faglige netværk, litteratur, supervision og kurser. De senere år har jeg fordybet mig i krop, energi, hjerte og bevidsthed, og er i et længerevarende udviklingsforløb hos Helen Gamborg.
Livet er een lang videregående uddannelse :)

Jeg er medlem af Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Psykoterapeutforening og Dansk Forfatterforening.

Curriculum vitae / CV 

 
Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email