Karen Glistrup
 


Kursus for praktiserende læger og/eller psykiatere:

Hvad børn ikke ved… har de ondt af

Den praktiserende læge kan bidrage til at opspore de udsatte børn på et langt tidligere tidspunkt en vi har tradition for.
Øvelsen består i, at vi ikke alene ser på barnet men i højere grad retter fokus på den voksne patient som forælder – og dermed på barnet, der i sig selv ofte kan fremstå som et barn uden synlige problemer eller symptomer. Men mange børn udvikler usunde strategier som kommer til at præge deres personlighed, psyke og liv.

Barnet af f.eks. sindslidende forældre er udsat alene i kraft af den voksnes psykiske lidelse.

Vi ved i dag, at børn udvikler sig i relationer. Neuropsykologien bekræfter tidligere forskning om, at menneskers sunde udvikling forudsætter, at man kan knytte meningsgivende sammenhæng til sine oplevelser.

Den sindslidende forælder kan have svært ved at balancere med sine følelser, og det kan være svært for barnet at begribe, hvad der er galt.
-    ”Har det mon noget med mig at gøre?”, vil barnet uvilkårligt tænke.
-    ”Ingen talte med mig om hvad der var galt med min mor!”, fortæller mange, der voksede op med psykisk syge forældre.

Nogen skal snakke med børnene om den virkelighed, de er en del af. Forældrene selv er ofte usikre på den samtale. Lægen eller sygeplejersken i klinikken kan komme forældrene til hjælp.

Karen Glistrup har gennem de seneste 15 år udviklet erfaringer med at tilbyde forældrene hjælp til at få talt med deres børn om, hvad der er galt.
En enkelt samtale med hele familien gør ofte en stor forskel for både børn og voksne, idet tavsheden i familien bliver brudt og man oplever, at det ikke var så farligt som at tale om den sygdom, der er et fælles vilkår for familien.
Familiesamtalerne tilbydes i dag i stort set alle regionale behandlingsenheder i psykiatrien.

Karen Glistrup er socialrådgiver, familie- og psykoterapeut MPF.
På kurset vil hun præsentere erfaringer fra disse samtaler.

Oplæg om de relationelle processer mellem forældre og børn, når psykisk sårbarhed og uro er til stede.
Oplæg om hvordan neuropsykologien kan vejlede os om hvad børnene har behov for.
Små øvelser knyttet til eksempler fra praksis.

Undervisningen knytter an til Karen Glistrups to bøger:
”Hvad børn ikke ved… har de ondt af”, Hans Reitzel 2014 og
”Snak om det... med alle børn” - en bog om angst, depression, stress og traumer, PsykInfo MIDT 2013
Se: www.snak-om-det.dk


Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email