Karen Glistrup
 

Et eksempel på en kursusdag for professionelle omkring børn og forældre:

Pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, socialrådgivere og familiebehandlere, AKT- og PPR-medarbejdere

Afdelingsledere anbefales at deltage i den første del af dagen, da der sættes fokus på organisatoriske udfordringer og muligheder.

 

”Snak om psykiske lidelser … med alle børn” 

600.000 danskere er ramte. Alle slags familier rammes. Også mange børnefamilier.
Nogle forældre er åbne om deres psykiske lidelse, men de fleste holder det for sig selv.

Børn udvikler, fra de er ganske små, strategier for at overleve - også i det meningsløse.
Nogle strategier kan ses i en forstyrret adfærd. Andre børn viser ingen tegn – skjuler blot smerten.

Blandt mange voksne lever en kollektiv forestilling om, at børn ikke skal involveres i det smertefulde. ”De skal ikke have unødige bekymringer”, begrundes det med.
Der er tale om en ’vrangforestilling’. Alle erfaringer peger på, at det bedste for barnet og for deres relation til forældrene er åbenhed. For børn oplever, sanser og søger at finde mening i det, de fornemmer. Når de overlades til selv at finde mening i det, de sanser og oplever, lander de desværre på, at: ”Det har nok noget med mig at gøre”

Flere uheldige 'vrangforestillinger' om børn og om hvordan vi skaber god kontakt med dem, vil blive foldet ud.
Samtidig vil den viden, vi idag har om de væsentligste forudsætninger for børns sunde udvikling blive ridset op.
En vigtig udfordring er at få skabt overensstemmelse mellem viden og handling.
Kursusdagen vil give nogle bud på, hvordan det kan lade sig gøre.

Formål:
Vi skal blive bedre til at få kontakt med børn, der har psykisk syge forældre som et vilkår i deres familie. Vi skal derfor også blive bedre til at snakke med alle børn om psykiske lidelser.
Det er et følsomt emne, og man vil gerne respektere sindslidende forældres ønske om diskretion. Mange kan føle sig handlingslammede.
Kurset skal derfor give viden, sprog og mod til at gå nærmere og italesætte emnet uden at krænke nogen.

Udbytte:
Du vil få viden om:

Du vil få inspiration til gode samtaler om følsomme emner. Herunder hvordan du kan:

Der vil være god plads til reflektion over spørgsmål som f.eks:

Form:
En blanding af oplæg, dialog, små øvelser.

forside300pixel.jpg

Giv deltagerne bogen "Snak om det... med alle børn" med som et konkret redskab til arbejdet med børnene efter kurset. Ved køb > 20 bøger er prisen blot 80,- kr. + moms.

Feedback fra en temadag på Skovvangsskolens SFO i Aarhus. Det fik vi med:

” I forhold til et helt aktuelt barn: Vi har fået en anden tilgang til det at spørge ind til hende, når hun har det svært. Vi har før spurgt ind til hvad der er galt og gjort opmærksom på at det er godt at fortælle det. Nu vil vi være mere opmærksom på, at fortælle hende, at det er ok at have det som hun har det og at det er os voksne der nok har handlet forkert, og at vi vil være der for hende”.

”I det hun sagde, kunne vi genkende egen praksis. Hun var meget nuanceret.”

”Hun var meget personlig og snakkede ud fra personlig passion – det kunne man mærkes. Den svære samtale handler ikke kun om erfaring og kurser det handler om menneskelig vilje til at ville hjælpe andre.”

”Ansvar skal ikke placeres hos den der har det svært. Vi skal ikke være professorer, men være menneske. Vi skal ikke være bange for at sætte os selv i spil som pædagoger.”

”Kurset har givet mulighed for at revurdere egen praksis og tilgang til den svære samtale. Nye redskaber til at få hul på den svære samtale og ikke være bange for den.”

”Bogen “Snak om det… med alle børn” er rigtig god”.

”Det at være løsningsorienteret handler ligeså meget om at bidrage til at finde løsningen, men man behøver nødvendigvis ikke at finde løsningen. Vi må IKKE tænke, at vi ikke er kompetente nok.”

”Det har givet blik på hvordan vi skal snakke med børn. Ærlighed kan bruges i ALLE samtaler ikke kun de svære. Som voksne må vi gerne ”gætte” hvad der er galt hvis børn har det svært.”

”Det har også givet indblik i tilgangen til samtaler med forældrene der har det svært.  Eksempel med curlingbørn.  De udvikler ikke den nødvendige robusthed. Vi skal ikke bære dem på hænder og fødder. Børn skal udvikle robusthed ved at komme igennem livet ved at få knubs.”

”Det at føle skyld hænger sammen med, om børnene kan se en sammenhæng i det der sker. Ofte letter det at tale om svære ting, igen bliver ærlighed et vigtigt ord.”

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email